/* */
Youmanitas Energy Farms - From Wasteland to Graceland - Goede doelen

Welkom op de goede doelen site Youmanitas

Leerwerkbedrijf Youmanitas

“Geef een man een vis in de hand en hij eet er een dag van. Leer een man te vissen en hij heeft zijn leven lang te eten.” Dit oude Chinese spreekwoord is min of meer het motto van Youmanitas. De stichting Youmanitas heeft tot doel het wereldwijd opzetten van erkende leerwerkbedrijven, waarbij door kennisoverdracht aan kansarme jongeren hun zelfredzaamheid wordt vergroot en de afstand tot de arbeidsmarkt of gewenste opleiding voor hen wordt verkleind. Youmanitas richt zich speciaal op die werkwillige jongeren die vanwege een psychische of fysieke beperking een arbeidsbeperking kennen.

Het curriculum alsook het businessmodel worden aangepast op de locale behoefte en sectorale kansrijkheid. Financiering vindt plaats door ingekochte individuele leertrajecten of sociale financieringsprogramma’s. Batig saldo wordt geherinvesteerd in nieuwe leerwerkbedrijven of andere sociale projecten van de stichting. Nieuwe projecten worden volgens standaard SROI-instrumentarium getoetst op missiedoelstellingen en de berekende succesverwachting van het programma. Programmering (curricullumvorming), bewaking en certificering vinden plaats in nauwe samenwerking met erkende onderwijsinstellingen onder supervisie van nationale onderwijslichamen.
Energy Farms, goede doelen, goed doel

Wist u dat

In 1990 28% van de bevolking in ontwikkelingslanden van minder dan één dollar per dag leefde? In 2004 was dit al gedaald tot 18%. Het lijkt er nu op dat in 2015 nog ongeveer 10% van de bevolking in extreme armoede leeft. Dat zou betekenen dat dit millenniumdoel gehaald wordt. Door de bevolkingsgroei is de vooruitgang minder groot: van 1,25 miljard extreem armen in 1990 naar 700 miljoen in 2015.

De vooruitgang is echter ongelijk verdeeld over de wereld. Met name in Oost-Azië is de armoede zeer sterk afgenomen wat vooral komt door China. Ook in Zuid Azië neemt de armoede nu af voornamelijk door de sterke economische groei in India

Ook in Sub-Sahara Afrika is sinds kort sprake van economische groei. Toch is ook hier door de groeiende bevolking het aantal extreem armen in deze regio nog steeds stijgende. Het percentage extreem armen daalt wel licht: van 47% in 1990 naar 41% in 2004.
Thee plantage - Youmanitas Energy Farms - From Wasteland to Graceland
© 2008   |   Youmanitas   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Contact   |   FAQ